Woensdagavondritten

Woensdagavond wordt de clubavond van Swolland.

Het moet aantrekkelijk zijn voor alle leden. Er zijn ritten voor minimaal 3 snelheden. We beschikken over GPS-tracks die zich onderscheiden door lengte en windriching. Deze tracks komen op de site en kunnen gedownload worden. 
De ritten staan onder leiding van wegkapiteins i.p.v. voorrijders. Bij aanvang van de rit wordt per snelheidsgroep een of twee van de aanwezigen aangewezen als wegkapitein. Iedereen kan in principe wegkapitein zijn, hij/zij hoeft niet noodzakelijkerwijs te beschikken over GPS. Er is één vertrekpunt om schakelen tussen de groepen mogelijk te maken. We betrekken de nieuwe leden actief, wellicht is er behoefte aan begeleiding/instructie over het rijden in de groep.

De startlocatie: Tankstation Tango @ de Vrolijkheid
5 t/m 26 april : 18.30 uur
2 mei t/m 2 augustus : 19:00 uur
9 aug t/m 6 sept : 18:30 uur

Gedragsregels toerfietsen
- Er wordt als groep gereden: “Samen uit, Samen thuis”.
- Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en die van zijn medefietsers.
- Iedereen houdt zich aan de verkeersregels. 
- Het dragen van een helm is verplicht.
- Bij het fietsen in clubverband wordt in principe in clubkleding gefietst.
- Wij houden rekening met elkaar, dus:
- Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is.
- Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers het tempo rustig totdat de groep weer aaneengesloten is.
- Bij pech wordt er gewacht en geholpen met de reparatie.
- Nieuwe deelnemers aan een groep worden opgevangen en begeleid.
- Als iemand het tempo niet aankan wordt er gewacht en het tempo aangepast.
- Als iemand meerdere weken het tempo niet aankan, wordt de betreffende persoon hierop door de wegkapitein aangesproken en geadviseerd naar een langzamere groep over te stappen.
- Als iemand aanzienlijk beter is dan de overige deelnemers mag hij of zij alleen op kop rijden als hij het tempo daardoor niet verhoogt boven het normale tempo van de groep.
- Bij twijfel over de route altijd de voorrijders volgen, ook als je denkt dat de route niet de goede is.
- Obstakels (paal, gat) worden tijdig en duidelijk aangegeven door de voorste rijders en daarna doorgegeven door de hele groep.
- Een kruising wordt als groep overgestoken.
- “Auto tegen” en “Auto achter” worden tijdig en duidelijk hoorbaar aangegeven.
- In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast aan de situatie, zoals ook bij elke ongewone situatie.
- Nooit abrupt van richting veranderen of remmen.

Wegkapiteins:
De wegkapiteins hebben de leiding tijdens de toertochten. Er zal naar hun instructie geluisterd dienen te worden voor de goede gang van zaken en voor eigen en andermans veiligheid.
Bij meningsverschillen kan dit na afloop besproken worden.

Taken wegkapitein:
- Eén van de kapiteins rijdt op de 1e of 2e rij en regelt de snelheid en de route, de andere rijdt op de achterste rij en is een vangnet voor rijders met pech of voor wie het tempo te hoog is.
- Bij ritten met één wegkapitein rijdt deze op de 1e of 2e rij.
- Hij zorgt ervoor dat alle deelnemers fietsen conform de gedragsregels en hij spreekt zo nodig de deelnemer(s) hier op aan.
- Hij houdt rekening met de verkeersveiligheid i.v.m. de grootte van de groep.
- Als de groep groter dan 20 fietsers is, kan hij besluiten de groep te splitsen.
- Hij kan als hij dat nodig vindt de route aanpassen (verleggen, inkorten of verlengen).

Tot slot nog een advies voor de meerijders, zoek de snelheidsgroep op die het best bij je past.

TIJDENS DE WOENSDAGAVONDRITTEN IS EEN “HELM” VERPLICHT!!