Nieuws & verslagen

Met ingang van 5 april a.s. starten de clubritten van Swolland weer op de woensdagavond.

De ritten staan onder leiding van wegkapiteins i.p.v. voorrijders. Bij aanvang van de rit wordt per snelheidsgroep een of twee van de aanwezigen aangewezen als wegkapitein. Iedereen kan in principe wegkapitein zijn, hij/zij hoeft niet noodzakelijkerwijs te beschikken over GPS. Er is één vertrekpunt om schakelen tussen de groepen mogelijk te maken. We betrekken de nieuwe leden actief, wellicht is er behoefte aan begeleiding/instructie over het rijden in de groep. Er zijn ritten voor minimaal 3 snelheden. We beschikken over GPS-tracks die zich onderscheiden door lengte en windrichting. Deze tracks zijn te vinden op de site en kunnen hier gedownload worden:  

De startlocatie: Het Tango tankstation tegenover voormalig café de Vrolijkheid
5 april t/m 26 april : 18.30 uur
2 mei t/m 2 augustus : 19:00 uur
9 aug t/m 6 september : 18:30 uur

Gedragsregels toerfietsen
- Er wordt als groep gereden: “Samen uit, Samen thuis”.
- Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en die van zijn medefietsers.
- Iedereen houdt zich aan de verkeersregels. 
- Het dragen van een helm is verplicht.
- Bij het fietsen in clubverband wordt in principe in clubkleding gefietst.
- Wij houden rekening met elkaar, dus:
- Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is.
- Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers het tempo rustig totdat de groep weer aaneengesloten is.
- Bij pech wordt er gewacht en geholpen met de reparatie.
- Nieuwe deelnemers aan een groep worden opgevangen en begeleid.
- Als iemand het tempo niet aankan wordt er gewacht en het tempo aangepast.
- Als iemand meerdere weken het tempo niet aankan, wordt de betreffende persoon hierop door de wegkapitein aangesproken en geadviseerd naar een langzamere groep over te stappen.
- Als iemand aanzienlijk beter is dan de overige deelnemers mag hij of zij alleen op kop rijden als hij het tempo daardoor niet verhoogt boven het normale tempo van de groep.
- Bij twijfel over de route altijd de voorrijders volgen, ook als je denkt dat de route niet de goede is.
- Obstakels (paal, gat) worden tijdig en duidelijk aangegeven door de voorste rijders en daarna doorgegeven door de hele groep.
- Een kruising wordt als groep overgestoken.
- “Auto tegen” en “Auto achter” worden tijdig en duidelijk hoorbaar aangegeven.
- In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast aan de situatie, zoals ook bij elke ongewone situatie.
- Nooit abrupt van richting veranderen of remmen.