Op maandag 6 februari a.s. vindt de ALV plaats in Restaurant Urbana Zwolle.

Voorlopige agenda ALV Swolland 2017.

 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 februari 2016
 4. Jaarverslagen commissies
 5. Jaarverslag bestuur (bijlage)
  Incl. ontwikkelingen ledenbestand
 1. Financieel Verslag 2016 (vanaf 19.30 uur in de zaal ter inzage)
 2. Verslag van de kascommissie
 3. Begroting 2017
 4. Pauze
 5. Toerprogramma 2017
 6. Overige activiteiten 2017
  Voorstellen nav brainstormbijeenkomst
 1. Verkiezing bestuursleden
 • Drie vacatures bestuursleden, algemeen
 • Herverkiezing Frens Luning
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

  De vergaderstukken worden twee weken van te voren gemaild ( of per post verzonden indien mailadres niet bekend)