Nieuws & verslagen

Door de Corona maatregelingen zoeken veel mensen hun ontspanning en beweging op in de natuur. Het aantal wandelaars en fietsers in Nederlandse natuurgebieden is hierdoor het afgelopen jaar sterk toegenomen. Deze drukte kan leiden tot onderlinge frustratie maar met enig respect voor elkaar komen we een heel eind.

De NTFU heeft hiervoor de volgende regels opgesteld:

  • Wees vriendelijk, geef elkaar de ruimte, en minder je vaart
  • Voel je verantwoordelijk voor je eigen gedrag richting natuur en haar gebruikers
  • Durf een ander aan te spreken op zijn gedrag
  • Sportief bewegen in de natuur doe je veilig, draag bescherming
  • Blijf op de paden en geef natuur de ruimte

Naast deze belangrijke gedragscode is de drukte ook enigszins te reguleren. Zo zijn MTB-ers vaak meer vroege vogels die meestal voor 10 uur het bos induiken of net voor zonsondergang nog even een rondje doen. Wandelaars pieken vooral rond de middag. Een vroege rit geeft vaak prachtige plaatjes en de kans dat je wat wild kunt spotten is een stuk groter.

Natuurbeheerders zijn ook bezig met zonering. Doel hiervan is om gebieden aan te wijzen waar geen recreatie plaats vindt (rust gebieden, soorten herstel), zeer beperkte recreatie (luwte gebieden) of intensieve recreatie. Gevaar van de zonering is dat het daardoor in de recreatieve gebieden nog drukker wordt. Daarom wordt er bijvoorbeeld op de Veluwe voor wandelaars, mountainbikers en ruiters volop gewerkt aan kwaliteitsverbetering op dat vlak. Bij het opzetten van routes kan rekening worden gehouden met de situatie van zonering op de Veluwe. Op plekken waar de natuur niet veel verstoring kan gebruiken, worden geen routes aangelegd (zie https://www.veluweop1.nl/project/recreatiezonering ). Op andere fraaie plekken weer wel. Zo willen we de wandelaars, fietsers en ruiters verleiden om bepaalde gebieden te mijden.
Met de aanleg van mooie MTB-routes zal er meer gebruik worden gemaakt van deze routes en minder van de overige paden waardoor we MTB-ers en wandelaars meer van elkaar worden gescheiden.

Dus met enig respect voor elkaar en een herstructurering van de huidige routes door onze natuurgebieden kunnen we ook in de nieuwe tijd volop genieten van de prachtige natuur in Nederland!

Fotograaf: Petra Neijenhuis