Infogids

 • Van het bestuur!

  Een nieuw seizoen staat weer op het punt van beginnen!

  Hoewel we eigenlijk kunnen spreken van een doorlopend fietsseizoen 2019-2020. Het begon er al mee dat het wegseizoen 2019 niet echt is afgesloten door het annuleren van de traditionele sluitingsrit. Vervolgens kwam er een winter die de naam winter totaal niet verdiende, waardoor er met een beetje aangepaste kleding behoorlijk doorgefietst kon worden. Hoe dan ook, er is weer een gevarieerde kalender 2020 samengesteld voor de leden van Swolland, die eenieder kan aanvullen met eigen uitdagingen naar keuze. Zowel voor de race als voor de MTB staan er naast de vaste trainingsmomenten ook de nodige meerdaagse clubtochten gepland. Kortom: Momenten genoeg om ons weer lekker uit te leven, te genieten van de diverse landschappen en de gezelligheid bij de gezamenlijke fietsactiviteiten.


 • Van de kalendercoördinator

  Sinds eind vorig jaar ben ik aan de slag gegaan als kalendercoördinator bij onze fietsclub. Mijn taak is om de activiteiten die binnen de club georganiseerd worden netjes op de kalender te vermelden. Dat betekent dat ik alleen maar zo goed mogelijk de gegevens voor deze kalender verzamel maar verder geen enkele invloed zal hebben op de organisatie van de verschillende evenementen. Ik vind en ik hoop velen met mij, dat alle activiteiten voor de onderscheiden groepen Handbikers, Swolladies, MTB'ers en Race op één kalender een plaatsje moeten krijgen. Op die manier kun je nieuwe activiteiten zodanig plannen, dat je niet altijd hoeft te kiezen tussen de verschillende mogelijkheden en heeft het bestuur inzicht in wat er zoal wordt georganiseerd binnen de vereniging. 

  Wil je vertellen wat onze vereniging allemaal doet, dan geeft een kalender een prachtig overzicht. Ook de NTFU vraagt om zo’n overzicht, aangezien elke activiteit die is aangemeld, dan ook valt onder de  ongevallenverzekering van de NTFU. Met de gegevens van de kalender wordt de agenda op de website bijgehouden zodat de activiteiten op de korte termijn op de homepage komen te staan. Dit is voor degene die informatie zoeken, ons visitekaartje.

  Er zijn al een groot aantal activiteiten definitief op de kalender geplaatst zoals 14 clubritten voor de groep Race, vijf voor de groep MTB'ers, één voor de Swolladies en vier voor de Handbikers. Ook zijn de wekelijkse activiteiten voor iedere groep opgenomen.  Maar er zijn ook nog wel een aantal ideeën voor nieuwe of andere activiteiten.

  Voor de Race betreft dit de Posbanktoer op 8 juni en een Herfsttocht op 28 september.

  Voor de MTB'ers zijn er ideeën voor een Transveluwetocht en een Ronde van Westerveld  in april. Deze laatste als voorbereiding op de Lakebike 24 Challenge op 31 mei. Het buitenlandweekend kan gecombineerd worden met dat van de Race op 17 en 18 mei.

  Aangezien de animo voor de Mergelheuvelland is gezakt tot bijna het nulpunt, gaan er stemmen op om binnen de Racegroep een weekend te organiseren in Limburg of ergens anders, waarvan de datum nog niet vaststaat en de MTB'ers spelen met de gedachte van een weekend in september in Houfalize of Winterberg.

  Voor al deze activiteiten worden nog toerleiders gezocht.

  Mocht je je geroepen voelen om één of meerdere evenementen te organiseren, kun je altijd contact opnemen met mij. Voor hen ben ik bezig een handleiding toerleider te maken met daarbij een checklist van zaken waar je rekening mee moet houden.

  Met vriendelijke fietsgroeten,

  Toon

   


 • Materiaalbeheer

  De vereniging is in het bezit van een aanhangwagen voor het vervoer van maximaal acht fietsen. Tevens zijn er reservewielen beschikbaar. De wagen wordt gebruikt bij de door Toerclub Swolland georganiseerde toertochten. Voor de markeringen van de routes zijn pijlen, kilometerborden, linten, gereedschap enz. beschikbaar. Leden die gezamenlijk naar een vertrekplaats buiten Zwolle willen reizen, kunnen over de aanhangwagen beschikken. Samen uit is vaak gezelliger en in ieder geval goedkoper. De aanhanger kan voor een tocht worden gereserveerd bij onze materiaalbeheerder: Jannes Michel .

  Richtlijnen voor het gebruik van de aanhangwagen: 
  · gebruikers van de aanhangwagen moeten lid zijn van Toerclub Swolland en in het bezit zijn van een geldige Toerfietskaart van de NTFU;
  · het gebruik van de aanhangwagen dient twee weken voor de gewenste datum schriftelijk of telefonisch aangevraagd te worden bij de materiaalbeheerder;
  · verrichten van meerdere reserveringen tegelijk is niet mogelijk; na ieder gebruik kan de aanhangwagen opnieuw geleend worden;
  · de aanhangwagen mag voor maximaal drie aaneengesloten dagen gebruikt worden; 
  · indien de aanhangwagen voor door Toerclub Swolland georganiseerde activiteiten, zoals toertochten en clubritten, beschikbaar moet zijn, kan de aanhangwagen niet voor andere fietsactiviteiten beschikbaar gesteld worden;
  · indien meer personen op dezelfde dag de aanhangwagen willen lenen is de volgorde van aanvraag beslissend;
  · de gebruiker van de aanhangwagen dient zich door het ondertekenen van een verklaring bereid te tonen tot het vergoeden van eventuele schade ontstaan bij gebruik van de aanhangwagen zoals wagen- en  inboedelschade;
  het is verstandig dat de gebruiker hieromtrent vooraf informeert bij de eigen auto W.A.- verzekeraar. We willen onze leden erop wijzen dat zowel het vervoeren van materialen ín de kar, als je fiets óp de kar, voor eigen risico is.

  Mocht zich een situatie voordoen waarin er sprake is van schade, dan kan noch Swolland, noch de bestuurder van de auto die de Swolland kar trekt, hiervoor aansprakelijk worden gesteld.Over de aanhangwagen kan in overleg met de materiaalbeheerder beschikt worden. Het bestuur beslist in alle twijfelgevallen.


 • Voorwoord van het bestuur

  Het terugkijken op 2018 in de nieuwjaarsreceptie en de algemene ledenvergadering is geweest, nu is het tijd om vooruit te blikken in 2019! Helaas geen natuurijs afgelopen maanden, dus laten wij deze “winter” maar snel vergeten. De echte diehards onder ons hebben ook in de afgelopen maanden doorgefietst, op de weg of in het bos. Velen hebben een alternatief gezocht via hardlopen, de sportschool, de (kunst)ijsbaan of…. de luie bank thuis en de nodige filmpjes.

  Het wordt weer langer licht, de temperatuur wordt weer wat aangenamer, dus begint het te kriebelen om er meer op uit te gaan. De fiets staat al geprepareerd in de schuur. Nog even wachten tot de laatste restjes pekel van de weg gespoeld zijn en dan kunnen wij weer onze wielen over de weg of bospad laten zoeven!

  Ieder heeft zo zijn eigen doel gesteld voor dit jaar: Lekker gezellig kilometers maken, meedoen met die uitdagende Grand Fondo, regelmatig pittig trainen om de conditie op te vijzelen en ga zo maar door. Door Swolland is ook voor 2019 weer een gevarieerd programma op gesteld (zie elders in deze nieuwsbrief), bestaand uit fietsactiviteiten in de eigen regio maar ook daarbuiten, met dank aan de inzet van velen. Een ieder kan aan zijn of haar trekken komen, zowel MTB, race als handbike. In de loop van het jaar komen daar nog clinics voor de verschillende afdelingen bij. Suggesties voor aanvullende activiteiten blijven van harte welkom. Het bestuur staat daar van harte voor open. Zo wordt er inmiddels nagedacht over een evenement rond de opgeknapte en verlengde MTB-route Westerveld.

  Het bestuur wenst iedereen een mooie “warming up” in de komende maanden en vervolgens een heel actief en gezond seizoen met mooie prestaties. Laten wij daarbij voor onze eigen veiligheid en die van anderen vooral de nodige gedragsregels in acht nemen. Deze regels staan elders in de nieuwsbrief nog maar weer eens vermeld, zodat wij er elkaar ook op kunnen aanspreken.

  Wij beseffen dat dit betuttelend kan lijken, maar helaas gebeuren er ook met de fiets ongelukken die voorkomen hadden kunnen worden. Laten wij het met elkaar gezellig en veilig houden!

  Het bestuur wenst iedereen een heel sportief 2019!

  Tot ziens binnenkort, bij welke activiteit dan ook.

  Frens Luning,

  voorzitter.

  E-mail: voorzitter [AT] swolland [DOT] nl  

   


 • Fietsen in groepsverband

   Signalen bij fietsen in groepsverband

  Stoppen: Voorrijder steekt linkerarm omhoog en roept: "Stop". Groep geeft roep door naar achteren.
  Weg Vrij: Voorrijder steekt linkerarm omhoog, wuift naar voren en roept: "Vrij".
  Rechtdoor: Voorrijder roept "Rechtdoor". Groep geeft roep door naar achteren.
  Afslaan: Voorrijder steekt arm naar links of rechts en roept: "Links" of"Rechts". Groep geeft roep door naar achteren. Achterrijder steekt arm ook uit.
  Obstakel
      • Rechts/Inhalen: Voorrijder roept: "Voor". Groep geeft roep door naar achter.
      • Links/Tegenligger: Voorrijder roept: "Tegen". Groep geeft roep door naar achter.
      • In/Op de weg: Voorrijder roept naam obstakel en wijst ernaar. Groep geeft roep door naar achter.
  Achter elkaar rijden: Voorrijder/achterrijder roept: "Ritsen". Groep geeft roep door en geeft ritsers de ruimte.
  Ingehaald worden: Achterrijder roept: "Achter". Groep geeft roep door naar voren.
  Het gaat te hard: Betrokkene roept: "Tempo". Groep geeft roep door naar voren.
  Problemen: Betrokkene roept: "Lek".

  Wegkapiteins
  De wegkapiteins hebben de leiding tijdens de toertochten en trainingen. Er zal naar hun instructie geluisterd dienen te worden voor de goede gang van zaken en voor eigen en andermans veiligheid.
  Bij meningsverschillen kan dit na afloop besproken worden.

  Taken wegkapitein
  - Eén van de wegkapiteins rijdt op de 1e of 2e plek en regelt de snelheid en de route, de andere rijdt op de achterste rij en is een vangnet voor rijders met pech of voor wie het tempo te hoog is.
  - Bij rijden met één wegkapitein rijdt deze op de 1e of 2e plek.
  - Hij zorgt ervoor dat alle deelnemers fietsen conform de gedragsregels en hij spreekt zo nodig de deelnemers hier op aan.
  - Hij houdt rekening met de verkeersveiligheid i.v.m. de grootte van de groep.
  - Hij kan, als hij dat nodig vindt, de route aanpassen (verleggen, inkorten of verlengen).

  Algemene gedragsregels racefietsers
  - Er wordt als groep gereden: “Samen uit, Samen thuis”
  - Als de groep groter dan 16 fietsers is, dan wordt de groep gesplitst
  - Houd je aan de verkeersregels, je blij zelf verantwoordelijk
  - Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
  - Gebruik een fietsbel
  - Helm is verplicht
  - Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen
  - Blijf beleefd tegen andere weggebruikers
  - Rijd altijd op aangegeven fietspad
  - Rijd in de bebouwde kom met aangepaste snelheid
  - Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid

  Bij het fietsen in clubverband wordt in principe in clubkleding gefietst

  Wij houden rekening met elkaar, dat betekent:
  - Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is.
  - Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers het tempo rustig totdat de groep weer bij elkaar is.
  - Bij pech wordt er gewacht en geholpen met de reparatie.
  - Nieuwe deelnemers aan een groep worden opgevangen en begeleid.
  - Als iemand het tempo niet aankan wordt er gewacht en het tempo aangepast.
  - Als iemand meerdere weken het tempo niet aankan, wordt de betreffende persoon hierop door de wegkapitein aangesproken en geadviseerd naar een langzamere groep over te stappen.
  - Als iemand aanzienlijk beter is dan de overige deelnemers mag hij of zij alleen op kop rijden als hij het tempo daardoor niet verhoogt boven het normale tempo van de groep.
  - Bij twijfel over de route altijd de wegkapitein volgen, ook als je denkt dat de route niet de goede is.
  - Nooit abrupt van richting veranderen of remmen.


Onze sponsoren