Nieuws

 • EHBO app

  Voor de veiligheid voor jou en je mede deelnemers adviseren we iedereen om de EHBO app te installeren op je telefoon. Zo kun je de hulpdiensten snel bereiken en kunnen ze je lokatie makkelijk achterhalen.

  Android: https://play.google.com/store/apps/details…

  Ios: https://itunes.apple.com/nl/app/ehbo-app/id403206332?mt=8

   

  EHBO - Rode Kruis

  Een ander alternatief is om de 112 app (android) te installeren waarmee je snel 112 kan bellen en je coördinaten kan toesturen in geval van nood. Hier te downloaden voor Android telefoons.

   


 • ALV 2018 20-2-2018

  Afgelopen dinsdagavond 20 februari was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Restaurant De Handschoen. Naast de behandeling van het jaarverslag van het bestuur en de verschillende commissies, werden de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 behandeld en goedgekeurd. Ook werd ingestemd met een beperkte contributieverhoging voor 2019. 

  Er werd ook stilgestaan bij het stoppen van het papieren clubblad, dat nu vervangen is door een nieuwsbrief die per e-mail wordt verspreid. Met een passende bos bloemen en een fles wijn werden Hennie Haverink en Paul Woolthuis in het zonnetje gezet na bijna 12 jaar redacteurschap.

   

  Ook Loes Soors d'Ancona nam afscheid als bestuurslid en werd passend bedankt mede voor haar rol als rittencöordinator in het afgelopen jaar. 

   

   

  Het voorlopig verslag van de ALV zal binnenkort verschijnen op deze website. Voor verdere vragen  en informatie over de bestaande vacature in het bestuur en in de commissies kan men terecht bij de secretaris of via bestuur [AT] swolland [DOT] nl.


 • ALV 2018

  Op dinsdag 20 februari zal de jaarlijkse ALV gehouden worden.

  U bent van harte welkom bij Restaurant "De Handschoen" aan de Nieuwe Deventerweg 103 

  De vergadering zal om 20.00 uur beginnen. Voorafgaand aan de vergadering zullen de financiële stukken klaar liggen om ingekeken en doorgenomen te kunnen worden.
  De agenda en overige benodigde stukken zullen per mail toegezonden worden.

   

   


 • Vacature: Algemeen bestuurslid

  Door het tussentijds terugtreden van Loes Soors d’Ancona is er een vacature ontstaan binnen het bestuur van Toerclub.
  Daardoor is er ruimte ontstaan voor een betrokken lid van Swolland om zich kandidaat te stellen als bestuurslid om op die manier actief mee te denken over het beleid en de activiteiten van de vereniging.

  Wat wordt er verwacht van een bestuurslid algemeen?

  · Betrokkenheid bij Toerclub Swolland en sportief fietsen in het algemeen.

  · Het voorbereiden en bijwonen van de maandelijkse bestuursvergaderingen. De agenda wordt voorbereid door secretaris en voorzitter. Elk bestuurslid is vrij om onderwerpen te agenderen en te becommentariëren. De secretaris verzorgt het verslag en de actiepunten.

  · Besluiten worden in het algemeen in consensus genomen, maar zo nodig bij meerderheid van stemmen.

  · Elk bestuurslid is portefeuillehouder van tenminste één commissie. Dit houdt in dat hij/zij het contact tussen de betreffende commissie en het bestuur onderhoudt en zo mogelijk de commissievergaderingen bijwoont. De portefeuilleverdeling wordt tijdens de eerste bestuursvergadering na de ALV bepaald, in onderling overleg.

  · Het volgen van- en reageren op mails rond zaken die zich tussen de bestuursvergadering voordoen en geen/weinig uitstel verdragen.

  Hoeveel tijd kost het bestuurslidmaatschap?
  Uiteraard is dit erg persoonlijk, maar in het algemeen is één avond per week ruimschoots voldoende.

  Contact/nadere informatie:

  Als je geïnteresseerd bent neem dan even contact op met Frens Luning, voorzitter Swolland. Tel. 06-46382870 of voorzitter [AT] swolland [DOT] nl  


 • Maatschappelijke initiatieven in 2018

  Ook in 2018 wil toerclub Swolland graag maatschappelijke initiatieven van Swollland leden ondersteunen. Voorwaarden zijn dat het te maken heeft met een goed maatschappelijk doel en een verbinding heeft met het fietsen. Hierbij kan men denken aan, maar niet uitsluitend, de HomeRide, de Duchenne Heroes, of de Giro di Kika. Maar het kan ook kleinschaliger zijn natuurlijk.

  Fiets jij in 2018 ook voor een goed doel en wil je maatschappelijk ondersteund worden door Swolland?

  Meld dit maximaal een week voor de ALV van 20 februari a.s. aan het bestuur via bestuur [AT] swolland [DOT] nl.

  Tijdens de ALV wordt bekend gemaakt welke doelen aangemeld zijn en hoe wij gaan ondersteunen.


RSS feed club

feed-image

Onze sponsoren