Nieuws

Niet het meest fascinerend, maar wel nodig. De regels voor het bestuur van de rechtsvormen zoals een vereniging veranderen. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 2021 in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor de statuten van onze vereniging. De wet regelt o.a. de persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid, stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur van (sport)bestuurders. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten (tegenstrijdige belangen) verenigingen en stichtingen schaden.

 

Tijdens de extra ALV op 29 oktober 2021 heeft het bestuur nieuwe concept statuten gepresenteerd. Deze concept statuten zijn gebaseerd op het model van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht en de NTFU. Bovendien is het concept wat betreft taal en inhoud meer van deze tijd en is de relatie met de NTFU beter beschreven.

 

De daarna van leden ontvangen reacties zijn besproken en verwerkt in het concept. In december jl. hebben de voorzitter en penningmeester een gesprek gehad met notariaat Elzerman  en is er een notarieel concept opgemaakt. Dit notarieel  concept stond op de agenda van de jaarlijkse  ALV  gehouden op 3 maart 2022. Tijdens deze ALV waren 33 leden (inclusief bestuur) aanwezig. Na een korte toelichting van de voorzitter, waarin hij o.a. aangaf dat er wellicht nog enkele kleine wijzigingen in het notarieel concept aangebracht zullen worden, stelde de vergadering unaniem het notarieel concept vast en zijn de voorzitter en penningmeester door de vergadering gemachtigd het proces van statutenwijziging af te ronden.

 

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid wil het bestuur alle leden tot en met 10 april 2022 de gelegenheid geven op dit besluit te reageren door een e-mail te sturen naar bestuur [AT] swolland [DOT] nl. Na 10 april zullen voorzitter en penningmeester met de notaris de definitieve akte opmaken, ondertekenen en tot slot deponeren bij de Kamer van Koophandel.

 

Namens het bestuur,

Ben Mooiman, voorzitter

Remco Aaldenberg, penningmeester