Nieuws

ALGEMENE LEDENVERGADERING

2021

 

DINSDAG 2 MAART A.S.
AANVANG 20:00 UUR

 

DE VERGADERING VINDT PLAATS VIA MICROSOFT TEAMS.
LEDEN ONTVANGEN DE STUKKEN UITERLIJK OP ZATERDAG 27 FEBRUARI VIA DE MAIL

 

Het bestuur van toerclub Swolland is de afgelopen weken meerdere keren bij elkaar geweest om een strategie te bepalen voor wat betreft de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Vanwege de pandemie en de daar uit voortvloeiende beperkingen is een 'fysieke' vergadering dit jaar niet mogelijk.
Daarom zal de algemene ledenvergadering dit jaar ONLINE plaatsvinden!
Tijdens deze online meeting wil het bestuur graag de ontwikkelingen, waaraan het afgelopen jaar achter de schermen is gewerkt, mededelen.

Het bestuur is er zich van bewust dat een online meeting voor veel leden de nodige voorbereiding zal vergen.
Daarom zal een uitgebreide uitleg, samen met de benodigde stukken voor de vergadering, uiterlijk 72 uur voor de geplande vergadering via de mail aan de leden worden toegezonden.

Onze sponsoren