Nieuws

De concept notulen van de afgelopen algemene ledenvergadering (ALV) van 4 februari zijn hier te vinden en te downloaden.