Nieuws

Brenda Pouw is in 2019 aftredend en niet herkiesbaar. Daarom is de positie van secretaris vacant.

Wat wordt er verwacht van een secretaris?

Hoofdtaak: Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.

De secretaris:

  • roept op tot de bestuursvergadering en algemene ledenvergadering
  • stelt in overleg met de voorzitter de agenda op van de bestuursvergadering en algemene ledenvergadering
  • notuleert de bestuursvergadering en algemene ledenvergadering
  • stelt de daarbij behorende actielijst op
  • verstuurt het verslag van de bestuursvergadering en algemene ledenvergadering
  • ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de juiste persoon komt
  • verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur
  • is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (NTFU, gemeente, andere verenigingen)
  • houdt een archief bij (incl. AVG-dossier)
  • geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan de KvK

 

Daarnaast heb je nog één of meerdere aandachtsgebieden waarvoor je verantwoordelijk bent.

 

Hoeveel tijd kost het?

Belangrijk voor de rol van secretaris is dat je er heel regelmatig een beetje tijd aan besteedt. Bijna dagelijks mail bekijken en doorzetten. Het bestuur vergadert elke maand 1x (agenda, stukken en notulen). Een piek in de werkzaamheden zit rond de ALV. Het organiseren van de datum en locatie, het verzorgen van de stukken, het schrijven van het bestuurlijk jaarverslag en de ALV notulen achteraf.

Voor meer informatie of belangstelling, bel of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..