Nieuws

Zoals ieder jaar kun je ook nu weer een standaard krijgen met daarin gegraveerd het aantal kilometers en/of ritten van dit seizoen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook wordt er een lijst in de nieuwsbrief gepubliceerd waarin je je fietsprestaties kunt vergelijken met die van je clubgenoten. Wil je een tastbare jaarherinnering en/of in de lijst vermeld worden, dan moet je het aantal kilometers vóór 1 december a.s. e-mailen aan hhofstee1951 [AT] kpnmail [DOT] nl Vermeld wel duidelijk of je wel of geen standaard wilt. Op onze nieuwjaarsbijeenkomst zullen de trofeeën weer met een passend woord overhandigd worden.

Henk Hofstee