Nieuws

Afgelopen dinsdagavond 20 februari was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Restaurant De Handschoen. Naast de behandeling van het jaarverslag van het bestuur en de verschillende commissies, werden de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 behandeld en goedgekeurd. Ook werd ingestemd met een beperkte contributieverhoging voor 2019. 

Er werd ook stilgestaan bij het stoppen van het papieren clubblad, dat nu vervangen is door een nieuwsbrief die per e-mail wordt verspreid. Met een passende bos bloemen en een fles wijn werden Hennie Haverink en Paul Woolthuis in het zonnetje gezet na bijna 12 jaar redacteurschap.

 

Ook Loes Soors d'Ancona nam afscheid als bestuurslid en werd passend bedankt mede voor haar rol als rittencöordinator in het afgelopen jaar. 

 

 

Het voorlopig verslag van de ALV zal binnenkort verschijnen op deze website. Voor verdere vragen  en informatie over de bestaande vacature in het bestuur en in de commissies kan men terecht bij de secretaris of via bestuur [AT] swolland [DOT] nl.