Nieuws

Door het tussentijds terugtreden van Loes Soors d’Ancona is er een vacature ontstaan binnen het bestuur van Toerclub.
Daardoor is er ruimte ontstaan voor een betrokken lid van Swolland om zich kandidaat te stellen als bestuurslid om op die manier actief mee te denken over het beleid en de activiteiten van de vereniging.

Wat wordt er verwacht van een bestuurslid algemeen?

· Betrokkenheid bij Toerclub Swolland en sportief fietsen in het algemeen.

· Het voorbereiden en bijwonen van de maandelijkse bestuursvergaderingen. De agenda wordt voorbereid door secretaris en voorzitter. Elk bestuurslid is vrij om onderwerpen te agenderen en te becommentariëren. De secretaris verzorgt het verslag en de actiepunten.

· Besluiten worden in het algemeen in consensus genomen, maar zo nodig bij meerderheid van stemmen.

· Elk bestuurslid is portefeuillehouder van tenminste één commissie. Dit houdt in dat hij/zij het contact tussen de betreffende commissie en het bestuur onderhoudt en zo mogelijk de commissievergaderingen bijwoont. De portefeuilleverdeling wordt tijdens de eerste bestuursvergadering na de ALV bepaald, in onderling overleg.

· Het volgen van- en reageren op mails rond zaken die zich tussen de bestuursvergadering voordoen en geen/weinig uitstel verdragen.

Hoeveel tijd kost het bestuurslidmaatschap?
Uiteraard is dit erg persoonlijk, maar in het algemeen is één avond per week ruimschoots voldoende.

Contact/nadere informatie:

Als je geïnteresseerd bent neem dan even contact op met Frens Luning, voorzitter Swolland. Tel. 06-46382870 of voorzitter [AT] swolland [DOT] nl