Nieuws

Voor activiteiten van Swolland kan gebruik worden gemaakt van de Swolland kar voor het vervoer van fietsen.

We willen onze leden erop wijzen dat zowel het vervoeren van materialen ín de kar, als je fiets óp de kar, voor eigen risico is.

Mocht zich een situatie voordoen waarin er sprake is van schade, dan kan noch Swolland, noch de bestuurder van de auto die de Swolland kar trekt, hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

 

Het bestuur.