Nieuws

             Uitnodiging “Brainstormsessie ritverantwoordelijken”

                               Plaats:  Sportservice Zwolle

                                   Tesselschadestraat 155

                                         8023 BL Zwolle

 

                                Datum: 13 september 2017

                               Tijd:       19.30 – 22.00 uur

 

Doel van deze avond is, om op basis van ons beleidsplan in gezamenlijkheid, te kijken waar we nu staan en na te denken over hoe we verder invulling willen en kunnen geven aan de genoemde uitgangspunten en doelstellingen.

 

De volgende onderwerpen/thema’s zullen aan de orde komen:

  • NTFU toertochten voor MTB en race incl.Brevettentochten (programma 2018)
  • Clubritten (alle disciplines)
  • Trainingsavonden, -middagen en –ochtenden (alle disciplines)
  • Meerdaagse tochten/ buitenlandreizen (alle disciplines)
  • Trainingen - trainingen (clinics, techniek, conditie)
  • Opleidingen (wegkapiteins, trainers)
  • Veiligheid, opvang en begeleiding nieuwe leden (richtlijnen NTFU)

 

De bedoeling is nadrukkelijk “brainstormen” aan de hand waarvan de rittencommissie een plan voor het volgende fietsseizoen kan opstellen dat ter beoordeling en accordering zal worden voorgelegd aan het bestuur van Swolland.

Per thema willen we inventariseren

  • wat er goed gaat en we dus willen behouden
  • waar knelpunten worden ervaren en dus aanpassingen nodig zijn
  • welke tips/wensen/ ideeën er leven

We willen hierbij zoveel mogelijk input van jullie als betrokken en ervaren ritverantwoordelijken en wegkapiteins.

 

 

Met sportieve groet,

 

Gerard Niens en Loes Soors d’Ancona