Lidmaatschap

Toerclub Swolland is aangesloten bij de NTFU. Overeenkomstig de statuten van NTFU moeten alle leden van Swolland lid zijn van NTFU. De contributie voor Swolland wordt dan ook gezamenlijk geïnd met die voor NTFU.

Categorie
Swolland
NTFU
Totaal
Eerste gezinslidmaatschap
€ 25,21
€ 37,29
€ 62,50
Overige gezinsleden
€ 18,35
€ 33,65
€ 52,00
Lidmaatschap 2e club
€ 24,93
€ 3,07
€ 28,00
XL-lidmaatschap 2021 (*)
Eerste gezinslidmaatschap
€ 36,66
€ 55,84
€ 92,50
Overige gezinsleden
€ 27,13
€ 50,37
€ 77,50

 


Het lidmaatschap van Toerclub Swolland en de NTFU loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

Er geldt een opzegtermijn van 4 weken conform de Swolland statuten.

 

Bankrekeningnummer voor contributies: NL87RABO0387389814 .

(*) Het XL lidmaatschap van Toerclub Swolland en NTFU ga je aan vanaf 1 september en geldt tot en met december van het daaropvolgende jaar.