Algemeen

Toerclub Swolland is opgericht op 18 november 1998. Voorheen was de vereniging de afdeling Toer van de Wielervereniging Swolland die in 1982 was gefuseerd met WSVZ (Wielersport Vereniging Zwolle) opgericht 8 juni 1933. Momenteel heeft de vereniging ruim 260 leden, die wekelijks alleen of samen met clubgenoten de toerfietssport beoefenen. Recreëren door te fietsen daar gaat het om. Genieten van de beweging, van de natuur en van het buiten zijn, waarbij een sportieve prestatie ook neergezet mag worden. Naast een groot aantal openbare tochten zoals vrije toertochten (VTT), veldtochten (VLD) en Brevettochten (WRB), worden ook vele clubritten voor de eigen leden georganiseerd.

De vereniging heeft twee leden van verdienste: Gerrit Borger en Henk Hofstee.
Toerclub Swolland is aangesloten bij de  

Toerclub Swolland is lid/donateur van:

         Gelders Landschap


De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging kunnen ook gedownload worden via de download knop boven en dan de categorie Club & Bestuur kiezen. Of klik anders hier voor "de statuten" of "het huishoudelijk reglement"

Bankrekeningnummer: NL87RABO0387389814